ידע

ידע אישי מתייחס לאוסף תובנות ותפיסות של האיש. האנשים השונים חולקים ביניהם תפיסות דומות לגבי חלקי עולמם. אוסף כל התפיסות השונות וכל פיסות המידע הוא מעין מאגר ידע עולמי. מודעות פרסומת