ידע

ידע אישי מתייחס לאוסף תובנות ותפיסות של האיש.

האנשים השונים חולקים ביניהם תפיסות דומות לגבי חלקי עולמם.

אוסף כל התפיסות השונות וכל פיסות המידע הוא מעין מאגר ידע עולמי.